วิธีดูกราฟแท่งเทียน forex

เทรด forex ให้ได้วันละ 1000 บาท

 

วิธีดูกราฟแท่งเทียน forex

วิธีดูกราฟแท่งเทียน forex  ที่เรามักจะเห็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้ดูกันบ่อยๆ วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของกราฟราคา แนวโน้ม  ซึ่งหน้าตาของมันจะเขียวๆแดงๆ…บ้างสลับกันไป ตลอดจนเคลื่อนไหวเป็นราคาหุ้น…แต่สำหรับใครที่เคยเห็นหน้าตาของแท่งเทียนครั้งแรก ก็จะยัง งงๆ และมองภาพไม่ออกว่ามันดูยังไง…ใช้ยังไง

แท่งเทียน มีส่วนประกอบอะไรบ้าง 

  • ราคาเปิด (Open Price) เป็นราคาซื้อขายแรกที่เกิดขึ้นตั้งแต่เปิดตลาด
  • ราคาสูงสุด (High Price) การเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ณ ระดับราคาสูงสุดในวันทำการ
  • ราคาต่ำสุด (Low Price) การเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ณ ระดับราคาต่ำสุดในวันทำการ
  • ราคาปิด (Close Price) เป็นราคาสุดท้ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสิ้นสุดของวัน
  • ราคาปิด สูงกว่า ราคาเปิด แท่งเทียน สีเขียว
  • ราคาปิด ต่ำกว่า ราคาเปิด แท่งเทียน สีแดง

**ความยาวของแท่งเทียนขึ้นอยู่กับ ราคาเปิด และ ราคาปิด ของราคาที่เคลื่อนไหวในวัน แล้วไส้ของเเท่งเทียน คืออะไร…? มันก็ คือ ราคาที่วิ่งขึ้นไปสูงสุด เเละลงมาต่ำสุดภายในวันนั้นเอง

กราฟแท่งเทียนกับการวิเคราะห์แนวโน้ม

ในการศึกษาที่ผ่านมาเราได้รู้จักกับพื้นฐานของ Japanese Candlestick Charting กันไปแล้ว คราวนี้เราจะมาศึกษากันถึงรูปแบบการเปลี่ยนทิศทาง และรูปแบบต่อเนื่องของแนวโน้มโดยอาศัย Candlesticks รูปแบบดังกล่าวมีอยู่มากมาย แต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงรูปแบบที่มีความสาคัญๆ คือเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีน้าหนัก มีนัยต่อแนวโน้มสูง เพื่อเป็นพื้นฐานให้ท่านได้ไปศึกษาต่อยอดด้วยตนเองต่อไปได้ ในที่นี้การอธิบายลักษณะแท่งเทียนจะใช้สีเขียวแทนแท่งเทียนที่เป็นราคาขึ้นและใช้สีแดงแทนแท่งเทียนที่เป็นราคาลง และใช้ช่วงเวลาเป็นวันแทนหน่วยของเวลาทั้งหมด รูปแบบการเปลี่ยนแนวโน้ม (Candlestick Reversal Patterns)

1. Engulfing Pattern

1.1 Bearish Engulfing Pattern ในแนวโน้มขึ้นหากปรากฎแท่งเทียนสีแดงยาวจนบังแท่งเทียนสีเขียวที่อยู่ก่อนหน้าจนมิด หรือยาวกว่า เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขึ้นนี้อาจจะหมดรอบและกลับตัวลงในไม่ช้า ยิ่งแท่งเทียนสีแดงยาวกว่ามากแท่งเขียวด้านหน้ามากสัญญาณก็จะยิ่งชัดเจนและมีกาลังแรงมากไปด้วย

1.2 Bearish Engulfing Pattern ในแนวโน้มลงหากปรากฎแท่งเทียนสีเขียว ยาวจนบังแท่งเทียนสีแดงที่อยู่ก่อนหน้าจนมิด หรือยาวกว่า เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขึ้นนี้อาจจะหมดรอบและกลับตัวลงในไม่ช้า

รูปแบบที่ใกล้เคียงกับ Engulfing Pattern ได้แก่ Dark Cloud Cover กับ Piercing Line และ Bearish Counterattack Line กับ Bullish Counterattack Lineลักษณะของ Dark Cloud Cover กับ Piercing Line จะเป็นแท่งเทียนสีเขียวตามด้วยสีแดงที่อยู่สูงกว่า (กรณี Dark Cloud Cover) หรือเป็นแท่งเทียนสีแดงตามด้วยสีเขียวที่ต่ากว่า (กรณี Piercing Line) และบังแท่งเทียนแท่งก่อนหน้าเกินครึ่งหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมด ดังรูป

ลักษณะของ Bearish Counterattack Line กับ Bullish Counterattack Line จะเป็นแท่งเทียนสีเขียวตามด้วยสีแดงที่อยู่สูงกว่า (กรณี Bearish Counterattack Line) หรือเป็นแท่งเทียนสีแดงตามด้วยสีเขียวที่ต่ากว่า (กรณี Bullish Counterattack Line) ที่ไม่ได้บังแท่นเทียนแท่งก่อนหน้าเลย เพียงแต่เตรียมจะสวนกลับอยู่เท่านั้น และที่สาคัญคือ ราคาปิดเท่ากับราคาปิดของวันก่อนหน้า

สองคู่หลังนี้จะให้สัญญาณอ่อนกว่าคู่ของ Engulfing Pattern เนื่องจากบังแท่งเทียนแท่งก้อนหน้าไม่มิดหรือไม่บังเลย จึงควรรอดูสถานการณ์ในแท่งเทียนแท่งถัดไปก่อนว่าจะส่งเสริม Pattern หรือไม่ เช่น Bullish Counterattack ตามด้วยแท่งเทียนสีเขียว จึงจะเป็นสัญญาณที่หนักแน่นขึ้น

2. Hammer และ Shooting Stars

2.1 Hammer ในแนวโน้มขาลงหากมีแท่งเทียนที่มีลักษณะเหมือนฆ้อน คือมีไส้เทียนด้านล่างยาวๆ มีตัวแท่งเทียนสั้นๆ จะเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มจากลงเป็นขึ้น เพราะมีราคาเปิดอยู่ใกล้ราคาสูงสุด ในระหว่างวันมีความพยายามดันราคาให้ลงต่อไป (ไส้เทียนยิ่งยาวยิ่งแสดงว่ามีการดันราคาลงไปมาก) แต่ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาจนสามารถดันราคากลับขึ้นมาให้มาปิดอยู่ใกล้ราคาเปิดและราคาสูงสุดได้ หากเป็นแท่งเทียนสีเขียวจะยิ่งมีน้าหนักมากเพราะลงแรงแล้วกลับมาปิดเหนือราคาเปิดได้สาเร็จ

2.2 Shooting Stars ในแนวโน้มขาขึ้นหากมีแท่งเทียนที่มีลักษณะเหมือนดาวตก คือมีไส้เทียนด้านบนยาวๆ มีตัวแท่งเทียนสั้นๆ จะเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มจากขึ้นเป็นลง เพราะมีราคาเปิดอยู่ที่ราคาต่าสุด ในระหว่างวันมีความพยายามดันราคาให้ขึ้นต่อไป(ไส้เทียนยิ่งยาวยิ่งแสดงว่ามีการดันราคาขึ้นไปมาก) แต่ก็มีแรงขายเข้ามาจนกดดันราคาลงมาให้มาปิดอยู่ใกล้ราคาเปิดและราคาต่าสุดได้ หากเป็นแท่งเทียนสีแดงจะยิ่งมีน้าหนักมากเพราะขึ้นแรงแล้วกลับลงมาปิดต่ากว่าราคาเปิดได้สาเร็จ

3. Evening Star และ Morning Star

3.1 Evening Star ในแนวโน้มขาขึ้น หากปรากฎว่ามีแท่งเทียนสั้นๆ (สีใดก็ได้) ปรากฎขึ้น โดยเปิดกระโดดขึ้นไปทิ้งช่องว่างจากแท่งเทียนสีเขียวแท่งก่อนหน้า และหลังจากแท่งเทียนเล็กๆ นั้นตามมาด้วยแท่งเทียนสีแดงยาวลงมาจนเกินครึ่งหนึ่งของแท่งเขียวแท่งแรก จะเป็นสัญญาณการกลับตัวลง หากแท่งเทียนเล็กๆ ที่อยู่ตรงกลางนั้นเป็น Doji ด้วยแล้ว สัญญาณจะชัดเจนขึ้น เรียกว่า

 Doji Evening Star

3.2 Morning Star ในแนวโน้มขาลง หากปรากฎว่ามีแท่งเทียนสั้นๆ (สีใดก็ได้) ปรากฎขึ้น โดยเปิดทิ้งตัวลงไปจนมีช่องว่างจากแท่งเทียนสีแดงแท่งก่อนหน้า และหลังจากแท่งเทียนเล็กๆ นั้นตามมาด้วยแท่งเทียนสีเขียวยาวขึ้นไปจนเกินครึ่งหนึ่งของแท่งแดงแท่งแรก จะเป็นสัญญาณการกลับตัวขึ้น หากแท่งเทียนเล็กๆ ที่อยู่ตรงกลางนั้นเป็น Doji ด้วยแล้ว สัญญาณจะชัดเจนขึ้น เรียกว่า

Doji Morning Star

4. Tower Top และ Tower Bottom

Tower Top หากในแนวโน้ม Uptrend ที่มีแท่งเขียวยาวๆ มาก่อน ต่อมาแท่งเทียนเริ่มสั้นลง คือยังคงขึ้นอยู่แต่ขึ้นในอัตราที่ถดถอยลงหรือเริ่มเฉื่อยลง จากนั้นเกิดแท่งแดงยาวสวนลงไป เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขึ้นนั้นใกล้จะจบและจะกลับตัวลงในไม่ช้า ส่วน Tower Bottom จะเป็นเหตุการณ์ที่ตรงกันข้าม

สรุป

ในสถานการณ์จริงอาจพบว่าบางครั้งเกิดสัญาณแล้ว ไม่เกิดแนวโน้มตามทฤษฎีในทันที ทาให้ท่านเกิดความสับสน ไม่แน่ใจว่าได้ตัดสินใจถูกต้องหรือไม่ ในความเป็นจริงแล้วไม่มีเครื่องมือใดที่บอกสัญญาณที่ให้ผลลัพธ์แม่นยาไปเสียทุกครั้ง หรือถูกต้องตามทฤษฎี 100% ท่านจึงต้องหมั่นฝึกฝน อาศัยประสบการณ์ ใช้เหตุผล และมีวินัยในการซื้อขาย กาหนดจุด Stop loss ตามแนวรับแนวต้านต่างๆ ทุกครั้งก่อนที่จะส่งคาสั่งซื้อขาย ว่าถ้าหากราคาไม่เป็นไปตามคาด แล้วเคลื่อนที่ไปถึงจุดจุดใดท่านจะยอมตัดขาดทุน เพื่อให้ขาดทุนน้อย แทนที่จะขาดทุนมากหากถือ Position นั้นต่อไป แล้วนาสมาธิ ความคิด และทรัพย์พากรที่มีไปวางแผนการเล่นในรอบต่อไปท่านสามารถศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยตนเองได้ในเว็บไซต์เกี่ยวกับการลงทุนต่างๆ หรือเข้าร่วมงานสัมมนา รวมทั้งติดตามบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์หลายๆ ท่าน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และมุมมองที่หลากหลาย

รีวิว แจกซิกแนลในห้องไลน์ ทั้งทอง และคู่สกุลเงิน ทำกำไร Forex

ข้อดีและข้อเสีย อัพเดทล่าสุดปี 2021 รายละเอียดแบบชัดเจนทุกประเด็น ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ใบอนุญาต Forex ประเภทบัญชีซื้อขาย แพลตฟอร์ม MT4, MT5 ช่องทางการฝากเงิน ช่องทางการถอนเงิน โบนัส โปรโมชั่นต่างๆ งานสัมมนาหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเทรด ช่องทางการติดต่อและช่วยเหลือจาก Support