เทรด forex ให้ได้วันละ 1000 บาท
Fibonacci

สอนเทรดforex

Fibonacci คือ

Fibonacci คือ ทำคววมรู้จักและวิธีใช้งาน

Fibonacci คือ คือเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ช่วยในการหาแนวรับและแนวต้านของราคาที่มีแนวโน้มชัดเจนทางใดทางหนึ่ง ตามทฤษฎีได้อธิบายว่าหากราคามีการเคลื่อนไหวเป็นแนวโน้มไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง มักจะมีการย่อตัวหรือเปลี่ยนแปลงเล็กกน้อยก่อนที่จะกลับไปเคลื่อนไหวในทิศทางเดิม ผู้ที่เป็นเทรดเดอร์สามารถใช้ Fibonacci Retracement ร่วมกับเครื่องมือเทคนิคอื่นเพื่อใช้หาระดับของแนวรับแนวต้านในการซื้อขาย

     แม้ว่า Fibo จะกำหนดจากจุดที่เป็น swing high และ swing low แต่ต้องให้มั่นใจว่าจุดพวกนี้เปิดจากการเข้าเทรด placing trades  เช่นขาใหญ่เปิดเผยร่อยรอยในการ sell ก็หา swing high ที่เป็นต้นตอ และ swing low ที่ราคาวิ่งลงไปแล้วใช้ Fibo Retracement tool เพื่อสร้างและหาค่า retracement levels หรือในทางกลับกัน ถ้าเป็นร่องรอยขาใหญ่เทรด buy เปิดเผยก็หา swing low และลากไปหา swing high ใหม่ที่เกิดขึ้น ทูล Fibo retracement levels จะสร้าง levels ต่างๆ ที่เป็นที่นิยมให้หรืออาจกำหนดเอง

                บทความนี้จะเป็นการประยุกต์ Fibonacci Retracement เข้ากับร่องรอยการเทรดของขาใหญ่จากการเปิดออเดอร์เพื่อเข้าตลาด placing trades ซึ่งเน้นการเทรดแบบ Day trading เป็นหลัก และมีความรู้พื้นฐานเรื่อง Fibonacci Retracement เบื้องต้นแล้ว ดังนั้น จุด swing high/low ที่เห็นในตัวอย่าง จะไม่เกินชาร์ต D1 และเพราะการวิ่งของกรอบการเทรดแบบ Day trading ไม่นานเกินไปสำหรับการจัดการออเดอร์

                จุดหลักของการใช้ Fibo Retracements ในการเทรดเป็นการเทรดแนวรับแนวต้าน (support/resistance, demand/supply หรือ swing highs/low แล้วแต่จะเรียก อาจเรียกรวมๆ ว่า จุดอ้างอิงหรือ price levels สำหรับเทรด) การเทรดแนว Fibo เลยเป็นการเทรดย่อตัวหลังจากราคาเคลื่อนไหวไปแรงๆ ในทางใดทางหนึ่งที่เป็นผลจากการเข้าเทรดของขาใหญ่จริง ในมุมมองเรื่องออเดอร์เลยมองการเทรด Fibo ว่าเป็นการเทดรตามเทรน หรือ เทรด breakout/breakdown ตอนที่ราคาบอกที่ Fibo retracement level

 

เมื่อหาจุด swing high swing low เน้นที่เห็นจากว่าขาใหญ่เข้าเทรด อย่างในตัวอย่างร่อยรอยเปิดเผย sell trades ก็หาว่า swing high แถวที่เป็นต้นตอ แถวไหนและมาหา swing low ที่จุดราคา เมื่อใช้ Fibonacci Retracement tool ในโปรแกรม Metatrader 4 ลาก ท่านก็จะได้ค่า default ที่มาพร้อมกับค่า retracement levels ที่นิยม หรือที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่สนใจคือ 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% และ 76.4% เพื่อจะจุดเข้าเทรดหรือหา price level อ้างอิงเมื่อเห็น price action เปิดเผยที่ levels พวกนี้ก็จะหาโอกาสเทรดตามเทรน เนื่องจากการเทรด Fibonacci Retracement เป็นเรื่องการเทรดการย่อตัวของการเคลื่อนไหวแรงๆ หรือ strong move หรือ impulsive move เปิดเผยรอ่งรอย imbalance ระหว่าง demand และ supply การหาจุดอ้างอิงเลยหาได้จากร่องรอยเก่า หรือความพยายามล่าสุดที่เอาชนะตรงพื้นที่นั้นๆ เลยเป็นจุดอ้างอิงที่ดีในการใช้เข้ากับ Fibo retracement levels เพื่อการเทรด

ดังนั้นเมื่อหาจุดเทรดจาก Fibo Retracement Levles จะพบว่าที่ยากไม่ใช่หลักการ Fibo Retracement แต่เป็นการหาจุด swing high และ swing low ที่บอกว่าเป็นผลมาจากการเปิดเทรดจริง ส่วนการหาจุดอ้างอิง ที่ราคาจะย่อตัวเพื่อหาจุดเทรด หรือ Fobo Retracement Levels ก็ดูได้จากราคาตอนที่เปิดเทรดจนเปิดเผยความไม่สมดุลย์เกิดขึ้นว่าเปิดเผยอย่างไร ก็ต้องดู price action ประกอบเมื่อเปิดออเดอร์

           จากภาพที่ 2 ที่สนใจ Fibo ตัวนี้เพราะร่องรอยการเปิด sell เป็นการเข้าเทรดเพราะราคาชนะ demand เลข 1 และ เลข 2 ได้ ด้วย บาร์ H4 บาร์เดียวและมีบาร์ต่อเนื่องอีกก็หา swing high และ swing ตามที่เห็นก็ได้ retracement levels ตามที่นิยมใช้กัน ต้องอย่าลืมว่าอะไรก็ตามเป็นที่ใช้กันเยอะก็มักจะทำให้เทรดเดอร์สนใจเยอะ ทำให้เกิดออเดอร์เยอะ การเทรด Fibo Retracement levels พอลากเสร็จก็มาดูว่าสัมพันธ์กับตรงไหนที่มีร่อยรอยว่ามีการเทรดมากสุด ก็น่าจะเป็นพื้นที่ demand ทั้ง 2 จุดที่ราคาเอาชนะ พื้นที่แรกจะเป็นจุด retracement level ที่ 38.2 ถึง 50.0 แต่ต้องไม่ลืมว่า price action บอกอย่างไรที่โครงสร้างราคาตอนราคาโต้ตอบ demand ที่เลข 2 ดูที่ชาร์ต H1 จะเห็นชัดว่า ราคาใช้เวลานานกว่าจะลงและลักษณะบาร์ที่ลงไปมีหางด้างล่างยาว และบาร์ที่ตามมา มีการย่อกลับมาในพื้นที่บาร์ก่อนด้วย จากเรื่องแท่งเทียนบอกว่า limit orders ลดลงไปถ้าราคากลับมาจะวิ่งผ่านได้ง่าย retracement levels ที่ 38.2 และ ที่ 50.0 เลยไม่น่าสนใจเท่า 61.8 เพราะ 1. เป็น retracement level ที่ต้นตอที่ราคาเอาชนะ demand และลงไปเอาชนะ demand 2 และจากตรงที่ราคาชนะ demand 1 กลายเป็น supply ราคา reject พื้นที่ราคาเดียวกันหมด  และ 2. เพราะราคาวิ่งมาผ่าน supply ที่ retracement levels 38.2 และ 50.0 แล้วค่อยมาที่ retracement level 61.8 ราคาต้อววิ่งผ่าน supply มา 2 supply ที่อยู่เหนือกันไม่ห่างมากเลยทำให้ level 61.8 โต้ตอบแรงเพราะ supply แรกที่ด้านล่างลดออเดอร์ไปให้เยอะ ก่อนจะมาถึง supply ที่ 2

 

การใช้งาน Fibonacci Fans

เราสามารถใช้ Fibonacci fans หาแนวโน้มหรือสังเกตการเปลี่ยนแปลงของราคาซึ่งอาจจะมีการกลับตัว โดย Fibonacci fans จะอยู่ในโซนพักตัวที่เรียกว่า Retracement Zone มีตัวเลขที่ประกอบด้วย 38.2 , 50.0 , 61.8 การนำมาใช้งานให้ไปที่ เมนู Insert > Fibonacci > Fan ตามตัวอย่าง

สำหรับวิธีการลากเส้น Fibonacci fans ก็เหมือนกับ Fibonacci Retracement นั้นก็คือ

  • ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น = ลากเส้นจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุด (Swing Low -to – Swing High)
  • ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลง = ลากเส้นจากจุดสูงสุดมายังจุดต่ำสุด (Swing High – to – Swing Low)

สำหรับวิธีการสังเกต จากการนำ Fibonacci fans มาใช้ทั้งขาขึ้นและขาลง คือ โดยทั่วไปราคาจะพักตัวอยู่ที่บริเวณ Retracement Zone แต่ถ้าราคาวิ่งทะลุเส้น 61.8 นั่นคือสัญญาณเตือนว่า ราคาอาจมีการกลับตัว แนวโน้มที่เป็นอยู่อาจมีการสวนทาง และยิ่งถ้าราคามีการไต่เส้น Fibonacci Fans มาแล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่ง นั่นหมายถึง ราคาดังกล่าว มีโอกาสที่จะเด้งกลับจากแนวโน้มหลัก ก็เป็นได้ ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับราคาที่กำลังอยู่ ณ บริเวณ Retracement  ให้ดีๆ

ตัวอย่าง การลากเส้น  Fibonacci fans ในแนวโน้มขาขึ้น (Swing Low -to – Swing High)

ตัวอย่าง การลากเส้น  Fibonacci fans ในแนวโน้มขาลง (Swing High – to – Swing Low)

การใช้งาน Fibonacci Expansion 

Fibonacci Expansion บางทีก็เรียกว่า Fibonacci Extension โดยทั้งสองชื่อนี้สามารถใช้เรียกแทนกันได้ ประโยชน์ของการนำมาใช้งานคือ ใช้วัดการยืดหรือขยายตัวของราคา และหาเป้าหมายของราคา(กำไร) การนำมาใช้งาน ให้ไปที่ เมนู Insert > Fibonacci > Expansion ตามตัวอย่าง

วิธีการลากเส้น Fibonacci Expansion (FE)

การนำ Fibonacci Expansion มาใช้นั้น ก่อนอื่นต้องเป็นเทรนด์ที่มีรูปร่างลักษณะที่มีการพักตัวอยู่ด้วย โดยในอันดับแรก ให้หาจุดต่ำสุดและจุดสูงสุด (Swing Low & Swing High) แล้วทำการลากเส้น (FE) ไปตามจุดต่ำสุด – สูงสุดนั้น แล้วหลังจากนั้น (ท้ายสุด) ก็ให้ลากจากจุดสูงสุด ให้กลับไปยังจุดที่กำลังมีการพักตัวอยู่ (Retracement)

ตัวอย่างการลากเส้น FE เพื่อหาเป้าหมายกำไรในแนวโน้มขาขึ้น (Swing Low – Swing High – Retracement)

ราคาเป้าหมายอันเป็นกำไร ที่ทุกๆท่านชื่นชอบก็คงเป็น FE 100.0 – FE 161.8  แต่โดยส่วนมากราคามักจะวิ่งมาชนแค่ FE 61.8 ถึง FE 100.0  กรณีที่วิ่งไปถึง FE 161.8 หรือทะลุ ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นกัน แต่คงจะไม่บ่อยนัก

ตัวอย่างการลากเส้น FE เพื่อหาเป้าหมายกำไรในแนวโน้มขาลง (Swing High – Swing Low – Retracement)

เป้าหมายอันเป็นกำไร ที่ทุกๆท่านชื่นชอบก็คงเป็น FE 100.0 – FE 161.8  แต่โดยส่วนมากราคามักจะวิ่งมาชนแค่ FE 61.8 ถึง FE 100.0  กรณีที่วิ่งไปถึง FE 161.8 หรือทะลุ ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นกัน แต่คงจะไม่บ่อยนักเช่นกัน

สรุป

แม้ว่าเราจะไม่สามารถใช้  Fibonacci บ่งบอกได้ทั้งหมด 100% ว่าแนวโน้มยังอยู่ในขาขึ้นหรือไม่ เรายังสามารถใช้อินดิเคเตอร์ (มาตรวัด) อื่นๆ มาช่วยพิจารณาประกอบได้ ถ้าคุณสังเกตุในภาพประกอปชาร์ตที่ 4 แม้ว่าราคาจะหลุดลงมาถึงระดับ Fibonacci 0.318 แต่ราคาก็ยังยืนอยู่ได้ด้วยอินดิเคเตอร์ตัวอื่น ทั่วไปแล้ว Fibonacci retracement จะถูกใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นอย่างแนวรับแนวต้าน เส้นเทรนด์ไลน์, เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Relative Strength Index (RSI), Stochastic, MACD และอื่นๆ

แต่ไม่ว่าคุณจะใช้อินดิเคเตอร์ใดๆ ก็ตาม ต้องเข้าใจต้องมีสักวันที่เราจะต้องขาดทุน เมื่อถึงเวลานั้นอย่าลืมที่จะต้องมีวินัยในการตัดขาดทุนทุกครั้ง ขอให้โชคดีในการเทรด.

 

สอนเทรดforex

รีวิว แจกซิกแนลในห้องไลน์ ทั้งทอง และคู่สกุลเงิน ทำกำไร Forex

สอบถามเพิ่มเติมเข้ากลุ่มไลน์ กดลิ้งนี้ได้เลย http://bit.ly/thaiforexfamily

โบรกเกอร์ FOREX ที่แนะนำ

ข้อดีและข้อเสีย อัพเดทล่าสุดปี 2021 รายละเอียดแบบชัดเจนทุกประเด็น ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ใบอนุญาต Forex ประเภทบัญชีซื้อขาย แพลตฟอร์ม MT4, MT5 ช่องทางการฝากเงิน ช่องทางการถอนเงิน โบนัส โปรโมชั่นต่างๆ งานสัมมนาหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเทรด ช่องทางการติดต่อและช่วยเหลือจาก Support