ป้ายกำกับ การหาจุด take profit และ stop loss โดยใช้ indicator