Disclosure

เทรด forex ให้ได้วันละ 1000 บาท

Disclosure

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า “makemoneyrich” ที่อยู่ในที่อยู่ https://makemoneyrich.com/

รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์

  • Tagline ของเว็บไซต์นี้คือ “เทรด Forex”
  • เว็บไซต์นี้เริ่มต้นให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นจำนวนเงินฟรี
  • เว็บไซต์นี้เป็นที่สำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจเพื่อหาผลกำไรจากการเทรด Forex
  • ผู้ใช้ที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้สามารถเรียนรู้การวิเคราะห์กราฟเอง ได้เรียนรู้วิธีการหาจุดเข้าและจุดออกในการเทรดเอง
  • ตัวเว็บไซต์มีโค้ชที่มีประสบการณ์การเทรดเกิน 10 ปีเพื่อให้คำแนะนำและคำปรึกษาในทุกเรื่องที่ผู้ใช้ประสงค์
  • ผู้ใช้สามารถสอบถามหรือปรึกษากับทีมงานได้ตลอดเวลา
  • เว็บไซต์นี้เน้นการวิเคราะห์เทคนิคกราฟและวิธีการเทรดในรูปแบบต่างๆ
  • ทีมงานจะสอนผู้ใช้ให้เข้าใจในเนื้อหาที่สอนจนกระทั่งเข้าใจ
  • ทีมงานจะมีการแจกซิกทองให้แก่ผู้ใช้ทุกวันโดยเน้นในส่วนของสิ่งที่เป็นฟรี

โปรดทราบว่าผมไม่ใช่ผู้ดำเนินเว็บไซต์นี้และข้อมูลด้านบนเป็นเพียงข้อมูลที่ได้รับหรือเข้าถึงจากที่อยู่เว็บไซต์ที่กำหนดไว้ในคำขอเรียกข้อมูล ผมไม่สามารถรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้